12UY0105-3 - MAKİNE MONTAJCISI - Seviye 3 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı
12UY0105-3/A3 Makine Montajı